Professionell kompetens med utbildning och träningsprogram

HairSweden Cup 13-14 September 2013 regler

 

Läs mer om HairSweden cup. Anmälan skall vara inne senast 2013-09-02, anmäl dig nu för att säkra din plats!

 matrix

 

LONG HAIR FASHION COMBINATION

Tema: Red Carpet
Samma modell

 

A. Long hair down (55 min)

Den Tävlande tar med sej modellen till tävlingsgolvet med opreparerat hår. Allt förarbete inklusive frisyrdesignen ska ske på tävlingsgolvet inom den utsatta tiden (55 Min)

# Hårlängd Håret måste vara till skuldrorna eller längre.

   Uppklippta längder är efter önskemål men ej kortare än 10 cm, förutom i luggpartiet.

# Färg Färgvalet är fritt. Sprayfärger är förbjudna.

# Verktyg. Alla verktyg är tillåtna men inga nålar eller klipps mm. Får vara lämnade i håret.

# Styling Den färdiga frisyren måste vara lös och öppen och stylad nedåt I riktning. En a sidorna kan stylas bakåt.
# Produkter. Alla produkter är tillåtna.

# Stöd. Stödjande hjälpmedel I frisyren är ej tillåtet

# Prydnader. Prydnader av alla slag är ej tillåtna.
# Förlängning. Hårförlängning är ej tillåten..

 

Modellen kommer att bli bedömd i 2 steg

1)      Ståendevid spelen, där både hår, makeup samt kläder bedöms.

2)      Catwalk, där modellen blir bedömd för sin helhets bild  

 

B. Long hair up (55 min)

Den Tävlande tar med sej modellen till tävlingsgolvet med opreparerat hår. Allt förarbete inklusive frisyrdesignen ska ske på tävlingsgolvet inom den utsatta tiden (55 Min)

# Hårlängd Håret måste vara till skuldrorna eller längre.

   Uppklippta längder är efter önskemål men ej kortare än 10 cm, förutom i luggpartiet.

# Färg Färgvalet är fritt. Sprayfärger är förbjudna.

# Verktyg. Alla verktyg är tillåtna

# Produkter. Alla produkter är tillåtna.

# Löshår. Löshårsdelar är förbjudna. Tävlingsledningen har rätt att kontrolera att reglerna efterföljs

# Stöd. Stödjande hjälpmedel I frisyren är ej tillåtet
# Dekorationer. Max 2 st dekorationer kan användas men diametern på varje enskild dekoration får ej vara mer än 7,5 cm.

# Förlängning. Hårförlängning är ej tillåten.

   

Modellen kommer att bli bedömd i 2 steg

1)      Ståendevid spelen, där både hår, makeup samt kläder bedöms.

2)      Catwalk, där modellen blir bedömd för sin helhets bild  

 HairSweden Cup 13-14 September 2013

 

CUT AND FASHION LOOK COMBINATION

Tema: Graphic

1 eller 2 modeller

 

A.  Cut and style (55 min)

Den Tävlande tar med sej modellen till tävlingsgolvet med opreparerat hår. Allt förarbete inklusive frisyrdesignen ska ske på tävlingsgolvet inom den utsatta tiden (55 Min)

# Klippning. Innan tävlingens start måste håret vara minimum 8 cm over hela huvudet. Håret får ej vara förklippt eller stylat. Håret måste klippas minimum 2.5 cm inom den givna tävlings tiden. 

# Verktyg. Alla klippverktyg är tillåtna.
# Färg. Färgval är fritt. Sprayfärger är förbjudna.

# Styling Verktyg. Alla typer av Styling Verktyg är tillåtna.

# Produkter. Alla typer av Styling produkter är tillåtna

# Hårförlängning. All typ av hårförlängning är förbjudet.

   

Modellen kommer att bli bedömd i 2 steg

1)      Ståendevid spelen, där både hår, makeup samt kläder bedöms.

2)      Catwalk, där modellen blir bedömd för sin helhets bild  

 

B.  Full fashion look (15 min)

Den tävlande har valet att använda 1 eller 2 modeller för denna kombinations test. Det kan vara presenterat som långt eller kort hår. Den tävlande tar med sin modell till sin lottade spegel nr. Modellens hår kan vara för preparerat med Curler och klipps etc. men håret får Inte vara för stylat. Inom den utsatta tävlingstiden ska man ta bort Curler och Klipps etc. och styla sin frisyr. 

 

# Den tävlande har 15 minuter på sej att skapa sin Progressive Total Look..

# Hårförlängning är förbjudet.

 

Modellen kommer att bli bedömd i 2 steg

1)      Ståendevid spelen, där både hår, makeup samt kläder bedöms.

2)      Catwalk, där modellen blir bedömd för sin helhets bild  

 

  

BRIDAL HAIRSTYLE 

Tema: Modern

Live model

 

 

Bridal hairstyle (55 min)

Modellerna anländer till tävlingsgolvet med öppet rakt hår.

Håret får ej vara förstylat eller förbehandlat.alla förberedelser ska ske inom utsatt tid (55 Min)

De tävlande ska skapa en modern brudfrisyr i långt hår. Helheten räknas. Under tävlingens gång får den tävlande använda sax för att ”rensa” små hår ifrån frisyren.

# Hårlängd Håret måste vara till skuldrorna eller längre.

   Uppklippta längder är efter önskemål men ej kortare än 10 cm, förutom i luggpartiet.

# Färg Färgvalet är fritt. Sprayfärger är förbjudna.

# Produkter. Alla produkter är tillåtna.

# Verktyg. Alla verktyg är tillåtna

# Stöd. Stödjande hjälpmedel I frisyren är ej tillåtet

# Löshår. Löshårsdelar är förbjudna. Tävlingsledningen har rätt att kontrolera att reglerna efterföljs

# Dekorationer. Dekorationer är tillåtna

# Förlängning. Hårförlängning är ej tillåten

 

Modellen kommer att bli bedömd i 2 steg

1)      Ståendevid spelen, där både hår, makeup samt kläder bedöms.

2)      Catwalk, där modellen blir bedömd för sin helhets bild